Komise představila postupy týkající se koordinované evropské exitové strategie v souvislosti s COVID-19. Komise zdůrazňuje především nutnost koordinovaného přístupu jak na úrovni EU, tak mezi členskými státy. Zároveň poskytuje členským státům doporučení, jak postupně a kontinuálně rozvolňovat restriktivní opatření za předpokladu ochrany veřejného zdraví. Další informace jsou zde:

https://www.euroskop.cz/8955/34860/clanek/evropska-komise-zverejnila-plan-pro-uvolnovani-opatreni-proti-pandemii-covid-19/