Europoslanci 20.10.2021 schválili strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (také Z farmy na vidličku a také F2F). Nevládní organizace zemědělců (včetně COPA/COGECA) se obávají jejích dopadů. Snížením produkce v Evropě se podle předsedy Zemědělského svazu M. Pýchy zvýší produkce v jiných státech, což povede např. k dalšímu odlesňování v Brazílii. Na webu EP se uvádí, že pro hlasovalo 452, proti hlasovalo 170 a zdrželo sa 76 europoslanců. Více zde:

https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/europoslanci-schvalili-strategii-z-farmy-na-vidlicku-zemedelci-varuji-pred-jejimi-dopady/

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14914/od-zemedelce-ke-spotrebiteli-zdravejsi-a-udrzitelnejsi-potraviny

 

Slovenská verze Euractivu uvedla, že EK krotí obavy z výsledků dopadových studií, ktoré zkoumaly dopady zelené strategie Z farmy na stůl. Zveřejněné práce dle EK hodnotí malou část cílů strategie, přičemž nezohledňují vlivy avízovaných podpůrných politik. Více zde:

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europoslanci-hovoria-o-skandale-no-potravinovu-strategiu-eu-podporili/