Evropská unie dosáhne svého klíčového cíle při snižování emisí skleníkových plynů s více než dvacetiletým zpožděním, pokud nezrychlí transformaci energetického sektoru. Zdroje:

https://www.euroskop.cz/8961/37650/clanek/studie-eu-hrozi-velke-zpozdeni-pri-dosazeni-klicoveho-klimatickeho-cile/

https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/180-pokrizovych-miliard-pro-cesko-dostalo-zelenou-od-ministru-financi-eu/