Za posledních třicet let přišla planeta o 420 milionů hektarů lesů, což je rozloha větší než území EU. Zhruba 90% stromů šlo k zemi kvůli rozšiřování zemědělské půdy. Na místě pralesů jsou zpravdla sójové, palmové a kávové plantáže. EU chce masivnímu kácení bránit tím, že na evropském trhu zakáže produkty spojené s ničením lesů. Zdroj:

https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/eu-bojuje-proti-odlesnovani-chce-zakazat-dovoz-potravin-kvuli-kterym-mizi-pralesy/