Evropská unie 9.12.2021 stanovila první část pravidel pro posuzování klimaticky šetrných investic, která mají od roku 2022 pomoci nasměrovat peníze do  zelených projektů v energetice, dopravě, stavebnictví aj. Je známo, že proti využití jaderné energie se staví několik států Evropské unie a to včetně Německa a Rakouska, které se chce, dle Euractivu, v případě unijní podpory jádra, obrátit na soud. Zdroj:

https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/ek-predstavila-cast-pravidel-pro-setrne-investice-o-jadru-rozhodne-do-konce-roku/

 

 

Německo, Rakousko, Dánsko, Portugalsko a Lucembursko společně apelují na Evropskou komisi, aby nebezpečnou jadernou energii vůbec nezahrnovala do nových pravidel pro posuzování a financování zelených investic. Např. rakouská ministryně energetiky na klimatické konferenci COP26 výslovně před nebezpečným jádrem varovala. Tato problematika je v politické sféře SRN velmi citlivá a Německo svůj původní záměr v r. 2022 jadernou energetiku zrušit zatím nepřehodnotilo. Další informace jsou zde:

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/five-eu-countries-form-anti-nuclear-alliance-at-cop26/