Parlament ČR schválil dne 24.3.2020 tento bod (musí být následně schválen Senátem ČR a podepsány prezidentem ČR) :

 

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný poplatník daně z příjmu nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat.