Podle zkušeností našich členů, u jejichž zaměstnanců byl prokázán koronavirus, oficiální cestou hygienická stanice, která zjistila pozitivně testovaného, nedala statutárnímu zástupci zprávu o širším okruhu dotčených nebo některé kontakty ani neznala.
Doporučujeme proto doplnit do pravidel, jejichž pomocí se předem chráníte před nekontrolovaným rozšířením viru, přidat povinnost zaměstnance informovat statutární orgán firmy o každém kontaktu s hygienickou službou nebo lékařem ve spojitosti s prokázanou nákazou nebo i pouhým podezřením z nákazy, včetně nahlášení všech testování, i negativních.
Dalším, velmi důležitým bodem, může být i pravidelná informovanost zaměstnanců, aby nevznikaly fámy, strach a panika.