Praha 23.10.2019 – Zemědělský svaz ČR a další nevládní zemědělské organizace podporují odstraňování celních bariér za rovných podmínek při obchodu se zemědělskými produkty. Bohužel se domníváme, že vyjednaná dohoda mezi EU a zeměmi MERCOSUR rovné podmínky nezaručuje.

Po dvaceti letech vyjednávání byla ze strany EU nabídnuta kvóta 99.000 tun hovězího masa s rozdělením 55/45 mezi čerstvými/mraženými produkty se clem 7,5 %. Dále 650.000 tun pro etanol, z toho 450.000 tun pouze pro chemický průmysl. Poskytnuto je také 180.000 tun pro cukr bez celních poplatků, 180.000 tun pro drůbeží sektor s 50/50 rozdělením mezi maso bez kostí/s kostí, 3.000 tun pro vaječný albumin a 3.000 tun pro vaječné žloutky, a 25.000 tun pro vepřové maso bez ractopaminu (látka stimulující syntézu proteinů) s celním poplatkem 83 EUR/t. Rýže byla uvedena mezi bezpoplatkové suroviny s kvótou 60.000 tun, pro med vyčleněno 45.000 tun. Mercosur poskytl 30.000 tun kvótu na evropské sýry, budou sníženy celní poplatky u másla, vína & lihovin, čokolády a sušenek. V průběhu let budou zrušeny poplatky na olivový olej, jablka, hrušky a mražené brambory.

Dohoda se zeměmi MERCOSUR nebude mít dopad jen na tržní prostředí, ale přímo otevírá dvojí přístup k podmínkám produkce potravin na evropském trhu. Součástí dohody je sice závazek, že země MERCOSUR budou plnit Pařížské klimatické dohody o snížení emisí skleníkových plynů, zastaví nezákonné odlesňování Amazonie a do roku 2030 znovu zalesní 12 milionů hektarů lesa. Ovšem nijak nezohledňuje odlišné podmínky hospodaření například z hlediska pohody zvířat, boji proti antimikrobiální rezistenci, používání GMO plodin, používání růstových hormonů a používání pesticidů. Pokud jsou tyto metody v pořádku při výrobě potravin v jiných zemích, proč jsou nepřípustné při výrobě potravin v Evropě?

Dojednaná množství jednotlivých komodit představují „jen“ jedno procento spotřeby v EU. V případě drůbežího masa představuje dojednaná bezcelní kvóta 180.000 tun navýšení dovozu o 300 milionů kuřat ročně. Již v této době se z těchto zemí do EU dováží cca 400 tisíc tun drůbeže.

V případě hovězího masa se do EU ze zemí MERCOSUR v současné době importuje 270 tisíc tun a nová dohoda představuje navýšení o 99 tisíc tun.

Citlivou oblast představuje cukr, jehož trh se potýká s vychýlenou rovnováhou po zrušení výrobních kvót.

Máme vážnou obavu, že dohoda EU-MERCOSUR představuje značné riziko pro životní prostředí, zdraví spotřebitelů i tržní prostředí v EU. Proto žádáme ministerstvo zemědělství o analýzu dopadů této dohody na české zemědělství. Obáváme se, že v zemích MERCOSUR se dále zintenzivní kácení deštných pralesů a dojde k dalšímu poklesu biodiverzity v této oblasti.

Záznam tiskové konference:

Ing. Vladimír Pícha, mluvčí ZSČR, tel.: 603 532 136, mail: picha@zscr.cz