Z výkladových materiálů k programu COVID II vyplývá, že zemědělci sice mohou o podporu žádat, ale pouze na nezemědělskou činnost. Podle ministra zemědělství bude zemědělská činnosti podpořena prostřednictvím PGRLF. Podrobnosti zjišťujeme.