Tisková zpráva – Situace v sektoru vepřového masa je i nadále kritická a hrozí uzavírání některých podniků a nedostatek českého vepřového masa ke koupi. Ministerstvo zemědělství hledá způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Opakovaně na Radách pro zemědělství v Bruselu požaduje po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor. MZe proplatí chovatelům v národních dotacích přes miliardu korun, i sami chovatelé se snaží situaci řešit například prodejem masa ze dvora. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství pokračuje zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-zemedelstvi-chovatele-prasat.html