Vláda v pátek schválila usnesení, které se týká nahrazení zdravotních prohlídek čestným prohlášením, podobně jako na jaře. Toto krizové opatření je účinné od 19. října 2020 a Vláda v něm:

 • Nařizuje pohlížet na čestné prohlášení stejně jako na
  • vstupní zdravotní prohlídku, pokud pracovněprávní vztah vznikne během nouzového stavu (a sjednaný druh práce je dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé, není-li zvláštní způsobilost stanovena jiným předpisem (detailněji přímo v nařízení)
  • zdravotní průkaz u osob, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jejichž pracovněprávní vztah vznikne během nouzového stavu

Toto čestné prohlášení je nutné nahradit skutečnou zdravotní prohlídkou (zdravotním průkazem) do 90 dnů od ukončení nouzového stavu. 

 • Uděluje výjimku na periodické lékařské prohlídky – není nutné je po dobu nouzového stavu provádět
 • Ukládá považovat za platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí za nouzového stavu, a to
  • vstupní a periodické prohlídky po dobu nejvýše 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr uváděl, že osoba je způsobilá (30 dnů, pokud způsobilá s podmínkou)
  • mimořádné prohlídky (dle § 12, odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

V příloze přikládáme toto usnesení, včetně přílohy, kterou je vzor Čestného prohlášení, které dočasně nahrazuje zdravotní prohlídky.