Klíčovou strategií pro zemědělství je Farm to Fork (F2F). Bylo k ní přeloženo 2 400 pozměňovacích návrhů a bude se o nich hlasovat ve čtvrtek 9. září a závěrečné hlasování o nich proběhne 10. září. Výsledky hlasování zkonkretizují pozici Evropského parlamentu k této strategii a měly by být známé v pátek okolo poledne. COPA/COGECA upozorňuje, aby se braly v potaz výsledky studie JRC vypracované pro Evropskou komisi, abychom předešli potenciálním problémům. Zdroj:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agri-stakeholders-gear-up-for-last-minute-push-ahead-of-farm-to-fork-vote/

 

Italský ministr pro ekologický přechod Roberto Cingolani na počátku září konstatoval, že klimatičtí aktivisté mohou být horší než klimatické krize a během projevu obhajoval tvrzení, že také agroekologický přechod musí být udržitelný, aby se nám nestalo, že neumřeme znečištěním, ale hladem "we do not die of pollution but of starvation". Další informace jsou zde:

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/italian-minister-environmental-activists-worse-than-climate-crisis/

https://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Cingolani