Ministerstvo zemědělství oznámilo, že zahajuje projekt poradenství pro zájemce o přechod do ekologického způsobu produkce mléka. Zájem o bioprodukty v ČR a zejména západní Evropě narůstá, což znamená tržní příležitosti. Ekologická produkce má svá specifika a také tu jsou přísná pravidla při přechodu na mléčné ekofarmy. V ČR již působí stovky ekologických producentů a zpracovatelů mléka. Informace o této problematice i o projektu Biomléko se můžete dozvědět na seminářích MZe, které budou probíhat v různých částech republiky do konce tohoto roku. Semináře jsou zdarma, účastníci si hradí dopravu. Informace o seminářích dne 20.11.2017 v Chrudimi a Rychnově n. Kněžnou jsou v pozvánkách. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/biomleko-vstupni-informacni-seminar.html

 

Zdroj: MZe