Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. uvádí :


"Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl pozastaven. Nyní je budeme posuzovat, abychom do 14 dnů mohli poskytnout první úvěry. Současně s MPO připravujeme prokračování podpory malých a středních podnikatelů a životnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Chcete se nás ohledně programů COVID I a II na něco zeptat? Volejte na naši linku 246 017 397, která je vám k dispozici od pondělí do pátku v čase 8:00 – 18:00."