Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se ostře ohradila (zde) proti nedávnému článku v týdeníku Zemědělec, ve kterém zpochybňujeme výrok Jaroslava Šebka, předsedy ASZ ČR, v pořadu Otázky Václava Moravce dne 17. března 2024. Šebek prohlásil, že ASZ ČR je největší zemědělskou organizací s 7,5 tisíci členy. Toto tvrzení není pravdivé, proto jsme se snažili uvést věci na pravou míru. Uvedené číslo 7,5 tisíce členů zahrnuje nejen přímé členy, ale i členy Asociace svazů chovatelů koní a Svazu chovatelů ovcí a koz, kteří ne vždy vlastní půdu. Kdyby stejným způsobem prezentovaly svou členskou základnu ostatní organizace, jako např. Agrární komora, bylo by dle těchto tvrzení přes sto tisíc zemědělců a naprosto by to zkreslovalo situaci v sektoru. Když se vrátíme k tvrzení ASZ, počet přímých zemědělských podnikatelů v regionálních ASZ se pohybuje okolo 1,500. Toto naše tvrzení potvrdil čestný prezident ASZ, Stanislav Němec, svým komentářem na Facebooku. Cílem Zemědělského svazu ČR nebylo vyvolat spor nebo zbytečné konflikty, ale zdůraznit, jakým způsobem ASZ počítá své členy. Pokud bychom tuto metodu aplikovali i my, zvýšila by se naše členská základna minimálně několikanásobně.

A vzhledem k tomu, že ASZ na rozdíl od ostatních organizací neinformuje otevřeně o velikosti a struktuře své členské základny, jsme přesvědčeni, že je třeba se proti těmto nepravdivým a zkreslujícím vyjádřením ohradit a uvést je na pravou míru. To, že se ASZ pasuje do role jediného a největšího zástupce rodinných farem, je zkrátka nepravdivé. Rodinné farmy jsou i v dalších organizacích, jako v Agrární komoře, tak Zemědělském svazu, ale i v Českomoravském svazu zemědělských podnikatelů či společnosti mladých agrárníků a je správné, aby to jak veřejnost, média, tak politici věděli. Bohužel, doposud jsme nedostali žádné dostupné informace o členské základně ASZ ani o počtu obhospodařovaných hektarů.

Věříme, že otevřená komunikace a správné informace jsou základem pro efektivní obhajobu a politické rozhodování v zemědělství. Naše poznámky byly motivovány snahou o zachování pravdivosti a transparentnosti veřejně sdílených informací o zemědělském sektoru.