Krátce před koncem roku zveřejnili zástupci ASZ dopis, ve kterém vypočítávají o kolik budou „okradeni“ zemědělci kvůli navrženému strategickému plánu společné zemědělské republiky. Hlavní autor, který svoji odbornost pro tyto výpočty odůvodnil svojí kvalifikací soudního znalce pro lehké strojírenství, by byl úsměvný. Kdyby ovšem tímto dopisem nemířil na lidi, kteří na rozdíl od něj, skutečná čísla neviděli, případně zveřejněné údaje byly příliš složité.

Jak to tedy bude ve skutečnosti? S těmito čísly byly členové pracovní skupiny, které byl i zmíněný autor členem, seznámeni před vypracováním konečné verze strategického plánu.

Oproti minulému rozpočtovému období byl české republice zkrácen rozpočet jak pro první, tak pro druhý pilíř. Celková obálka pro první pilíř podle propočtů ÚZEI činí 21.823.640.863 Kč. Z této částky je 30 % určeno na ekoschémata, 0,5 % pro mladé zemědělce, 2 % pro bílkovinné plodiny, 13 % pro citlivé komodity. Zbytek je určen na přímé platby a redistributivní platbu.

Nejlépe to lze opět ilustrovat na modelových příkladech zemědělců s různou velikostí a stejným produkčním zaměřením. Vezměme si 50, 100, 150, 500, 1000, 1500 a 2000hektarové hospodářství se základním osevním postupem pro zjednodušení bez citlivých komodit, bez ŽV bez podpory mladých, bez TTP a neplnící ekoschémata při 65% kofinancování PRV. Pro zjednodušení uvažujeme zastropování s jednou sazbou ve výši 2.650.000 Kč a zachování současné struktury hospodařících podniků.

Rozdíl v hektarové sazbě mezi 50hektarovým a 2000hektarovým podnikem činí při 10% redistribuci 1957 Kč ve prospěch malého hospodářství, o 68 % výhodnější. Při 30% redistribuci je tento rozdíl již 5872 Kč, což je 4,21x vyšší sazba. Při zastropování plateb činí tento rozdíl dokonce 6026 Kč, což je 4,59x více. Už 500hektarový podnik přijde při rozdílné redistribuci o 150 tisíc Kč na přímých platbách. U 2000hektarového jde dokonce o 2 miliony korun. O to chce vedení ASZ okrást i své členy. Jen pro doplnění. Dosud byla platba SAPS pro všechny stejná, v roce 2021 3331,68 Kč/ha

 

50 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 240.080 Kč

Sazba celkem – 4801,60 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 166.584 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba 4148,10 Kč/ha

Celkem dotace – 312.540 Kč

Sazba celkem – 6250,80 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 166.584 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba – 6222,20 Kč/ha

Celkem dotace – 385.010 Kč

Sazba celkem – 7700,20 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 166.584 Kč

 

100 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Celkem dotace – 454.235 Kč

Sazba celkem – 4542,35 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 333.168 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 573.230 Kč

Sazba celkem – 5732,30 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 333.168 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Celkem dotace – 692.245 Kč

Sazba celkem – 6922,45 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 333.168 Kč

 

150 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 1037 Kč/ha

Celkem dotace – 642.460 Kč

Sazba celkem – 4283,07 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 499.752 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 782.070 Kč

Sazba celkem – 5213,80 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 499.752 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Redistributivní platba III: - 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 921.700 Kč

Sazba celkem – 6144,67 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 499.752 Kč

 

500 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 1037 Kč/ha

Celkem dotace – 1.597.085 Kč

Sazba celkem – 3194,17 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 1.665.840 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 1.518.015 Kč

Sazba celkem – 3036,03 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 1.665.840 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Redistributivní platba III: - 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 1.439.000 Kč

Sazba celkem – 2878 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 1.665.840 Kč

 

1000 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 1037 Kč/ha

Celkem dotace – 2.960.835 Kč

Sazba celkem – 2960,83 Kč/ha

Zastropování – 2.883.335 Kč

Sazba – 2883,33 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 3.331.680 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 2.569.365 Kč

Sazba celkem – 2569,36 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 3.331.680 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Redistributivní platba III: - 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 2.178.000 Kč

Sazba celkem – 2178 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 3.331.680 Kč

 

1500 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 1037 Kč/ha

Celkem dotace – 4.324.585 Kč

Sazba celkem – 2883,05 Kč/ha

Zastropování – 2.883.335 Kč

Sazba – 1922,22 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 4.997.520 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 3.620.715 Kč

Sazba celkem – 2413,81 Kč/ha

Zastropování – 3.116.665 Kč

Sazba – 2077,77 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 4.997.520 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Redistributivní platba III: - 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 2.917.000 Kč

Sazba celkem – 1944,66 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 4.997.520 Kč

 

2000 ha

10% redistribuce

Přímé platby BISS – 2727,50 Kč/ha

Redistributivní platba I.– 2074,1 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 1555,60 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 1037 Kč/ha

Celkem dotace – 5.688.335 Kč

Sazba celkem – 2844,16 Kč/ha

Zastropování – 2.883.335 Kč

Sazba – 1441,66 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 6.663.360 Kč

 

20% redistribuce

Přímé platby BISS – 2102,70 Kč/ha

Redistributivní platba I. 4148,10 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 3111,10 Kč/ha

Redistributivní platba III. – 2074,10 Kč/ha

Celkem dotace – 4.672.065 Kč

Sazba celkem – 2336,03 Kč/ha

Zastropování – 3.116.665 Kč

Sazba – 1558,33 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 6.663.360 Kč

 

30% redistribuce

Přímé platby BISS – 1478 Kč/ha

Redistributivní platba I. – 6222,20 Kč/ha

Redistributivní platba II. – 4666,70 Kč/ha

Redistributivní platba III: - 3111,10 Kč/ha

Celkem dotace – 3.656.000 Kč

Sazba celkem – 1828 Kč/ha

Zastropování – 3.350.000 Kč

Sazba – 1675 Kč/ha

Platba SAPS v roce 2021 – 6.663.360 Kč

 

Vladimír Pícha

Komunikace a vnější vztahy ZSČR