Vážení členové Zemědělského svazu ČR,

a vážení kolegové ze zemědělského sektoru,

 

rádi bychom upřesnili informace týkající se omezení od 12.  do 25. října.

 

Zákaz hromadných akcí pro víc jak 10 osob vevnitř, 20 venku, nejde-li o členy jedné domácnosti s výjimkou:

- práce pro stejného zaměstnavatele

- osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo obdobnou činnost

- osoby vykonávající činnost, ke které jsou povinny ze zákona (a kterou je nezbytné konat ve vyšším počtu osob)

 

Zákaz se vztahuje také na:

- bohoslužby a jiné nábož. obřady

- slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky´

 

Zakazují se

- koncerty, divadla, umělecká představení, cirkusy a varieté

- společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech s výjimkou bydliště (i když je to podnikání), s výjimkou mateřských škol

- poutě a podobné tradiční akce

- kongresy a jiné vzdělávací akce

- veletrhy

- kongresy a jiné vzdělávací akce

- provoz heren a kasin

- provoz sportovišť uvnitř

- provoz a používání koupališť, saun, solárií, solných jeskyní a wellness

- návštěvy ZOO

- zájmové vzdělávání pro děti 6-18 let

 

Celé znění přikládáme.

 

Očekáváme během dneška další zpřísnění.