Vážení členové,

z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR si Vás dovolujeme informovat o okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace.

  1. Nelze až do odvolání zasílat nové žádosti o zařazení do programů.
  2. U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachovánoŽadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.
  3. Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.
  4. I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.
  5. MPO k dnešnímu dni vynulovalo všechny kapacity v systému přidělování jedinečných kódů Programu kvalifikovaný zaměstnanec na webu MPO. Po skončení nouzového stavu se naváže na stav volných kapacit k dnešnímu dni.
  6. Dále, co se týče osob, kterým již bylo vydáno (D/VR) vízum pro vycestování do ČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty a chtějí přicestovat do ČR za prací a vyzvednout si na OAMP (Policie ČR) zaměstnaneckou kartu – na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR se jejich cesta do ČR nedoporučuje.
  7. Vyjádření MZV: V současné situaci bychom příjezd cizinců s již uděleným vízem typu D/VR nedoporučovali. D/VR je sice typově dlouhodobým vízem, ale slouží jen k převzetí jiného oprávnění a je časově omezeno 60denním pobytem. Pobyt na zaměstnaneckou kartu cizinci dosud povolený nemají, kladné rozhodnutí nabývá právní moc až převzetím biometrického průkazu na území. Aktuálně nemůžeme garantovat, že při překračování hranic budou cizinci skutečně vpuštěni na území ČR. Další informace na: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Jakmile budeme mít více informací, budeme je s Vámi sdílet. Snažíme se dojednat vpuštění pracovníků, kteří již obdrželi D/VR vízum do ČR. Vzhledem ale k uzavírání hranic okolních států, bude hlavním problémem vlastní přicestování do ČR!

Pokud máte v současné době pracovníky na Schengenské vízum, to se jim automaticky prodlužuje po celou dobu trvání nouzového stavu, kdy nemohou odcestovat!

Pro podrobnější informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx a Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html