Bohužel nadále pokračuje nepříznivá situace v zahraničním obchodu se zemědělskými produkty. Za osm měsíců činí záporná hodnota téměř 30 miliard korun a je velice pravděpodobné, že za celý rok dosáhneme nového rekordu -45 mld. Kč. Příčina je stále stejná, exportujeme především suroviny a dovážíme zpracované potraviny či polotovary. Zářným příkladem je bilance obchodu s masem, které tvoří více než polovinu (55 %) záporného salda. V zahraničí je poptávka po českých zvířatech na porážku i o genetický materiál. Ovšem k nám se dováží zpracované maso a masné výrobky. Ještě na počátku tohoto tisíciletí jsme dováželi ročně 60 tisíc tun masa. Za osm měsíců tohoto roku to bylo 326 tisíc tun. Tristní situace je u vepřového, kde naše soběstačnost klesla pod 50 procent. Situaci trochu zachraňuje právě export zemědělských komodit. Mírně se lepší export skotu, na vysoké úrovni zůstává export mléka a obilí. Ze zájmu zahraničních odběratelů vyplývá, že čeští zemědělci umějí vyrobit kvalitní surovinu. Aby z ní vznikaly kvalitní české potraviny, chybí navazující části obchodní vertikály.