Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil zprávu týkající se epidemiologické (epizootické) analýzy afrického moru prasat v pobaltských státech a Polsku. Sdílení osvědčených postupů v boji s africkým morem prasat je rozhodujícím faktorem pro zastavení šíření tohoto onemocnění. Zpráva je ze zde: http://www.bezpecnostpotravin.cz/africky-mor-prasat-sdileni-osvedcenych-postupu-je-rozhodujici-pro-zastaveni-sireni.aspx