1/3 členských zemí unie nestihla dodržet termín pro předložení strategických plánů do Bruselu do konce roku 2021. Je to ČR, Slovensko, Německo, Belgie, Lucembursko, Bulharsko, Rumunsko, Litva a Lotyšsko. Další dnešní informace Euractivu jsou k tomu zde:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/nine-member-states-including-germany-missed-first-cap-deadline/

 

V Evropské unii byla 2. prosince 2021 přijata nová společná zemědělská politika, bude se uplatňovat v období 2023–2027. Národní strategické plány mají naplňovat přijaté cíle SZP, ale i strategie „Farm to fork“ a Zelené dohody pro Evropu. Více zde:

https://www.euroskop.cz/9047/38278/clanek/nova-pravidla-pro-spolecnou-zemedelskou-politiku/