Vzhledem k tomu, že 21. března se bude na Evropské radě jednat mimo jiné i o otázkách dovozu komodit ze třetích zemí a také o spuštění krizového balíčku, rozhodli jsme se na žádost polských kolegů připojit k jejich protestům dopoledne 20. března od 10 do 12 hod, které budou na území ČR porbíhat v regionech. Podle informací od Poláků se do této akce zapojí i další země. Cílem je vyvinout tlak na naše zástupce, v tomto případě premiéra, aby na jednání Evropské rady skutečně obhajovali naše zájmy. O této formě protestu a změně termínu bylo rozhodnuto v hlasování per rollam představenstvy Svazu i Komory.