Třetina členských zemí unie dala najevo nejistotu, jestli se jim podaří dodržet termín pro předložení národních strategických plánů Evropské komisi ve stanoveném termínu do konce roku 2021. Dle informací Euractivu Polsko i Slovensko již jasně uvedlo, že se to nepodaří (Polsko je domovskou zemí zemědělského eurokomisaře). Sedm zemí (včetně ČR, SRN, Rakouska, Itálie) se vyjádřilo v tom smyslu, že mají potíže s dodržením tohoto krátkého termínu. Více zde:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-member-states-struggling-with-tight-deadline-for-cap-strategic-plans/