Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, 27. 3. 2019, Klatovy

Datum konání: 27.03.2019

Místo konání: Klatovy

Cílem semináře je rozvoj zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 27. 3. 2019, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy