Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, 20. 2. 2019, Větrný Jeníkov

Datum konání: 20.02.2019

Místo konání: Větrný Jeníkov

Cílem semináře je rozvoj zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 20. 2. 2019, KD Větrný Jeníkov 198, 588 42 Větrný Jeníkov