Seminář "Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat", 9. 11. 2017, Ostrožská Lhota

Datum konání: 09.11.2017

Místo konání: Ostrožsko, a.s., Ostrožská Lhota čp. 413, 687 23 Ostrožská Lhota

Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o zlepšování podmínek chovaných hospodářských zvířat, používání veterinárních léčivých přípravků, aktuální požadavky pro oblast kontrol podmíněnosti (dále jen "Cross Compliance") a dotací na opatření "Dobré životní podmínky zvířat", zejména ve vztahu k legislativě: zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, nařízení vlády č. 74/2015, o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.