Seminář "Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat", 6. 12. 2017, Dašice

Datum konání: 06.12.2017

Místo konání: Dašice

Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o zlepšování podmínek chovaných hospodářských zvířat, používání veterinárních léčivých přípravků, aktuální požadavky pro oblast kontrol podmíněnosti (dále jen "Cross Compliance") a dotací na opatření "Dobré životní podmínky zvířat", zejména ve vztahu k legislativě: zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, nařízení vlády č. 74/2015, o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Termín a místo konání: 6. 12. 2017, Pivovar Dašice – Dašické sklepy, Komenského 27, 533 03 Dašice

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.