Seminář "Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se rozvoje zemědělské činnosti", 18.12.2018, Lomnice nad Popelkou

Datum konání: 18.12.2018

Místo konání: Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále seminář účastníky seznámí s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 18. 12. 2018, ZEOS LOMNICE, a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou