Seminář "Dotační podmínky přímých plateb a plošných plateb PRV včetně welfare hospodářských zvířat", 28. 11. 2017, Litoměřice

Datum konání: 28.11.2017

Místo konání: Litoměřice

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o struktuře, obsahu a významu jednotné žádosti v zemědělské dotační politice. Dalším cílem je seznámit účastníky semináře s aktualizovanými dotačními podmínkami jednotlivých plateb, o které lze žádat prostřednictvím jednotné žádosti. Seminář si klade za cíl zvýšit úroveň znalostí týkajících se jednotné žádosti, přispět k vyšší úrovni čerpání finančních prostředků a usnadnit proces podávání jednotné žádosti.

Termín a místo konání: 28. 11. 2017, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Litoměřice, Pekařská 8, 412 01 Litoměřice

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.